Kuubio
Tuoretta biotalousalan tutkimustietoa Koillismaalta

Tuoretta biotalousalan tutkimustietoa Koillismaalta

Hiiliviisan biotalouden innovaatioekosysteemi -hankkeessa selvitettiin kattavasti Koillismaan ja Kuusamon mahdollisuuksia biotalouden saralla. Alla koonti tuloksista.

Feasibility Study – Koillismaan biotalouden kehittymisen ja kehittämisen skenaariot

Macon Oy toteutti tämän toteutettavuustutkimuksen (feasibility study) Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi -hankkeen toimeksiannosta hyödyntäen asiaan liittyviä, aiempia selvitystöitä.

Selvitys pitää sisällään Koillismaan biotalouden toimijoiden arvoketjujen ja -verkostojen selvittämisen sekä resurssivirtojen tarkastelun. Resurssivirtojen tarkastelussa saatiin selville myös avaintoimijoiden näkemyksiä siitä, millaisia kehityskohteita ja -toimenpiteitä vaaditaan, että resurssivirrat saataisiin hyödynnettyä paremmin. Selvitykseen sisältyvät myös tulevaisuusskenaariot Kuusamon uudesta Kuubion teollisuusalueesta.

Tutustu raporttiin täällä

Biotalouden kehittämisteemat

Biotalouden kehittämisteemojen määrittäminen oli merkittävä osa Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi -hankkeen toimenpiteitä ja hankkeen sisällön lopullista muodostumista. Kehittämisteemojen määrittelyssä huomioitiin käynnissä olevien kehittämisohjelmien tavoitteet, kaupungin strategia, tulevaisuuden potentiaaliset kehityssuunnat sekä hiljaiset signaalit. Kehittämisteemojen määrittelyn avulla on mahdollista kohdistaa alue- ja yrityskehittämisen toimia oikea-aikaisesti sekä synergiassa muiden kehittämistoimien ja strategisten toimenpiteiden kanssa.

Kehittämisteemojen työstäminen aloitettiin sisällönanalyysin keinoin. Aineistona on HIB-hankkeessa toteutettu yrityskysely, Kuusamon kaupunkistrategia, Taivalkosken kuntastrategia, Koillismaa 2014+ elinvoimaohjelma, Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelma 2020, Koillismaan vesistöohjelma 2019 sekä Työ- ja elinkeinoministeriön tuottama Suomen aluekehityksen skenaariot 2040.

Tutustu raporttiin täällä. 

Koillismaan biotalouden roadmap

Koillismaan biotalouden roadmap yhdistää alueen biotalouden mahdollisuudet ja tulevaisuuden tavoitteet helposti lähestyttävään muotoon.

Tämän raportin tarkoitus oli päivittää vuonna 2019 toteutettu Koillismaan biotalouden roadmap.

  • Roadmapin tavoite on löytää alueen biotalouden keihäänkärjet, joiden kautta
  • Luodaan lisää työpaikkoja ja elinvoimaa,
  • Syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yrityksiä
  • Varmistetaan luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Mahdollistetaan yhteiskuntien kestävä kasvu

Tutustu raporttiin täällä

Muut hankkeessa tuotetut materiaalit

  • Selvitys hiiliviisaan energian tuotannosta Koillismaalla, tutustu raporttiin täällä. 
  • Pilottitutkimuksia sahateollisuudessa valtavia määriä syntyvän sivutuotteen, puunkuoren, hyödyntämiseksi. Tutustu materiaaleihin täällä.