Kuubio

Miksi Kuubio?

Kuusamon bio- ja kiertotalousalue Kuubio tarjoaa alustan kestävälle kiertotalousliiketoiminnalle.

Kuusamossa sijaitseva Kuubio keskittyy bio- ja kiertotalouden ratkaisuihin. Se tarjoaa alustan, jossa yritykset, tutkijat ja yrittäjät voivat tehdä yhteistyötä, jakaa ideoita ja luoda kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

Tavoitteena
jätteetön kaupunki

Alueella yhden yrityksen sivuvirta tai lopputuote on toisen raaka-aine, ja kaupunki tukee yrityksiä kiertotalouden mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kuubion bio- ja kiertotalousalueelle valmistui marraskuussa 2021 jätevedenpuhdistamo, joka avaa biotalouden toimijoille lukuisia mahdollisuuksia.

Kuubion bio- ja kiertotalousalue nivoutuu yhteen Kuusamon luontoarvoja kunnioittavan kaupunkistrategian kanssa. Kuusamossa luonnonvarojen kestävällä hyödyntämisellä ja biotalouden edistämisellä on iso rooli. Sopusointu ja yhteiselo luonnon kanssa ovat pohja kaupungin kestävälle kasvulle. Kuusamo toivottaa tervetulleiksi yritykset, jotka kantavat vastuunsa luonnosta.

Miksi Kuubio?

Kuusamossa tavoitellaan 200 miljoonan euron investointeja kestäviin elinkeinoihin kaupunkistrategian mukaisesti. Kuubio bio- ja kiertotalousalue on yksi kaupungin tärkeimmistä investointikohteista.

Bio- ja kiertotalousalue takaa elinkeinojen kehittymisen, jo rakentamisvaiheessa syntyy satoja työpaikkoja.

Alueen yleiskaava ja infra ovat valmiit ja asemakaavoitus etenee vauhdikkaasti.

 

 

Tutustu alueeseen

Kuubion alueelle tavoitellaan laajaa yritysjoukkoa, joka toimii synergiassa bio- ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Tavoiteltava yritys- ja toimialavalikoima perustuu taustaselvitykseen muun muassa Koillismaan alueen biomateriaalivaroista.

Bio- ja kiertotalousalue mahdollistaa monipuoliset ja nykyaikaiset toiminnot puunjalostuksen ympärille sekä esimerkiksi biohiilen valmistuksen ja aurinkopuiston. Visiona on, että näiden lisäksi alueella olisi kiertotalouskeskus ja biokaasulaitos.

Kuubion uudet tieyhteydet ovat rakenteilla ja valmistuvat tämän vuoden aikana. Alueella on hyvät valmiudet kunnallistekniikan tuomiseksi tonteille eri toimijoiden tarpeisiin ja siellä toimii jo jätevedenpuhdistamo.

Sijainti kartalla
1

Kuubio on hiiliviisas ja kestävä

Kuubio on hiiliviisas innovaatioekosysteemi, joka luo uusia mahdollisuuksia kestävälle kiertotalousliiketoiminnalle. Se on sitoutunut luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja hiilidioksidin päästöjen vähentämiseen.

2

Kuubio on synerginen ja omavarainen

Kuubiossa yhden yrityksen sivuvirta tai lopputuote on toisen raaka-aine. Alueella on oma jätevedenpuhdistamo ja sinne suunnitellaan voimalaitosta. Alueelle on suunniteltu lisäksi aurinkopuistoa, joka tuottaa merkittävän osan alueen sähköstä.

3

Kuubio on yhteisöllinen

Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat Kuubion keskeisiä tekijöitä. Kuubio tarjoaa ainutlaatuisen yhteisön, jossa yritykset, tutkijat ja yrittäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa ideoita.

4

Kuubio mahdollistaa kasvun

Uudet ideat ja innovaatiot pääsevät Kuubiossa kukoistamaan. Kuubio tarjoaa mahdollisuuden yrityksille kasvaa ja kehittyä sekä uusia mahdollisuuksia yrityksille, jotka haluavat olla osa biotalouden tulevaisuutta.

5

Kuubio on Kuusamossa

Kuubion sijainti Kuusamossa, alueella, joka on tunnettu luonnonvarojensa monipuolisuudesta ja metsätalouden merkityksestä. Lisäksi Kuubion infrastruktuuri mahdollistaa monenlaiset toiminnot ja palvelut.

Ota yhteyttä ja keskustallaan lisää alueen tarjoamista mahdollisuuksista!

Jari Karsikko

Jari Karsikko

Kehitysjohtaja
Kuusamon kaupunki
040 860 8394
jari.karsikko@kuusamo.fi

Kaikki yhteystiedot
Yhteydenottolomake
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Toivon yhteydenottoa