Kuubio

Kuusamoon rakentuva Kuubio muuttaa biovisiot todellisuudeksi.

Mikä kuubio?

Kuusamon bio- ja kiertotalousalue Kuubio tarjoaa alustan kestävälle kiertotalousliiketoiminnalle.

Kuubio tarjoaa alustan, jossa yritykset, tutkijat ja yrittäjät voivat tehdä yhteistyötä, jakaa ideoita ja luoda kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteena on tehdä Kuusamosta jätteetön kaupunki.

 

 

Lue lisää

Bio- ja kiertotalousalue täydellisellä sijainnilla

Kuubio sijoittuu noin kolmen kilometrin etäisyydelle Kuusamon keskustaajamasta lounaaseen, Torangin länsipuoleiselle Mäntyselän alueelle, valtatie 20:n läheisyyteen. Alueella toimii jo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamo.

Lue lisää
Kasvua bio- ja kiertotaloudesta

Kuubio tarjoaa mahdollisuuden yrityksille kasvaa ja kehittyä.

Kuubio tarjoaa uusia mahdollisuuksia yrityksille, jotka haluavat olla osa bio- ja kiertotalouden tulevaisuutta Kuusamossa. Etsimme rahoittajia, jotka ovat kiinnostuneita investoimaan bio- ja kiertotalouden alaan sekä yrityksiä, jotka jo tekevät tai haluavat tehdä alan liiketoimintaa.

Invest in Kuusamo

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Olit sitten mahdollinen yhteistyökumppani, sijoittaja, tutkimuslaitos tai kansalainen, ota rohkeasti yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.

Jari Karsikko

Jari Karsikko

Kehitysjohtaja
Kuusamon kaupunki
040 860 8394
jari.karsikko@kuusamo.fi

Jarkko Tammi

Jarkko Tammi

Yhdyskuntajohtaja
Kuusamon kaupunki
040 564 5716
jarkko.tammi@kuusamo.fi

Jouko Manninen

Jouko Manninen

Kaupunginjohtaja
Kuusamon kaupunki
044 505 4639
jouko.manninen@kuusamo.fi

Jari Hentilä

Jari Hentilä

Toimitusjohtaja
Naturpolis Oy
0400 393 797
jari.hentila@naturpolis.fi

Kaikki yhteystiedot

Projektit ja hankkeet

Kuusamon kaupunki kehittää aktiivisesti omaa toimintaansa sekä osallistuu lukuisiin alueen kehittämishankkeisiin, joilla vahvistetaan alueen elinvoimaa ja kehitetään alueen asukkaiden ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä toimintaympäristöä.

Hiiliviisasta kiertotaloutta

Hiiliviisasta kiertotaloutta

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on nostaa Koillismaalla syntyvien sivuvirtojen hyödyntämisastetta sekä samalla parantaa alueen omavaraisuutta. Koillismaan sivuvirrat koostuvat biopohjaisista materiaaleista, mutta myös synteettisistä materiaaleista tai niiden osista kuten kierrätysmuovista, -lasista ja rakennusjätteestä.

Itäisen Suomen puutuoteklusteri

Itäisen Suomen puutuoteklusteri

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista teollisen puurakentamisen edistämiseksi itäisessä Suomessa yli maakuntarajojen. Alaa kehitetään innovaatioita ja uutta liiketoimintaa aikaansaamalla sekä alan osaamisen tasoa nostamalla.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Koillismaalla

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Koillismaalla

Hankkeen tavoitteena on luoda tilannekuva alueen toimialojen ilmastonmuutokseen varautumisen tilasta sekä toimialoittain löytää tärkeimmät kehityskohdat ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin sopeutumiseksi sekä mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Kuusamon bio- ja kiertotalouspuiston energiapuuterminaali

Kuusamon bio- ja kiertotalouspuiston energiapuuterminaali

Kuusamon bio- ja kiertotalouspuiston energiapuuterminaali -hanke mahdollistaa kiertotalouden kehittämisen ja sivuvirtojen hyödyntämisen alueella.

Biomassat kiertoon Koillismaalla

Biomassat kiertoon Koillismaalla

Hankkeessa selvitetään monitahoisesti biokaasutuotannon mahdollisuuksia Koillismaalla sekä erilaisten ympäristönhoidollisten biomassojen hyödyntämismahdollisuuksia.

Mäntyselän tieyhteys -hanke

Mäntyselän tieyhteys -hanke

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa uusi tie valtatie VT 20:lta Mäntyselän teollisuusalueelle. Tie mahdollistaa Mäntyselän teollisuusalueen käyttöönoton, laajentamisen ja sinne suunniteltujen toimintojen investoinnit.

Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi

Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi

Hankkeen kohteena on Kuusamoon suunniteltu biotalouden tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulutusympäristö, ”Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi”.

Kuusamon kiertotalous 2030

Kuusamon kiertotalous 2030

Kiertotalouteen siirtymisessä on kyse kokonaisvaltaisesta ja koko yhteiskunnan läpileikkaavasta muutoksesta. Materiaalit, palvelut ja niitä täydentävät digitaaliset ratkaisut korvaavat yksisuuntaisen resurssien kierron luonnonvaroista kierrätyksen kautta jätteiksi.

Kaikki hankkeet