Kuubio
Sivuvirroista uutta liiketoimintaa – KASVA -hanke kannustaa yrityksiä mukaan muutokseen 

Sivuvirroista uutta liiketoimintaa – KASVA -hanke kannustaa yrityksiä mukaan muutokseen 

Naturpoliksen KASVA-hankkeessa edistetään alueen bio- ja kiertotaloustoimintaa Kuusamossa ja koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hanke keskittyy kestävän liiketoiminnan kehittämiseen ja sivuvirtojen hyödyntämiseen. Tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja lisätä alueen elinvoimaisuutta sekä muutoskyvykkyyttä. Hanke tarjoaa myös mahdollisuuden hyödyntää Centria-ammattikorkeakoulun laboratoriopalveluita yritysten tarpeisiin. 

Kannustamme alueen yrityksiä liittymään mukaan KASVA-verkostoon ja hyödyntämään kiertotalouden tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä on erinomainen tilaisuus edistää yrityksesi kestävää kehitystä ja parantaa kilpailukykyä. Lisäksi yritykset voivat hyötyä käyttämällä kierrätysmateriaalista valmistettuja tuotteita omassa toiminnassaan, mikä tukee kestävän kehityksen tavoitteita. 

Kiertotalous on talousmalli, jossa pyritään minimoimaan jätteiden syntyä ja hyödyntämään niitä resurssina uudelleen. Sen sijaan, että jätteet päätyisivät kaatopaikoille tai poltettaisiin, ne kiertävät järjestelmässä ja muuttuvat uusiksi tuotteiksi tai palveluiksi. Tämä lähestymistapa auttaa vähentämään luonnonvarojen kulutusta ja ympäristövaikutuksia. 

Yritykset ympäri maailman ovat omaksuneet kiertotalouden periaatteet ja kehittäneet innovatiivisia ratkaisuja jätehuoltoon ja kierrätykseen. Esimerkiksi Paptic, suomalainen yritys, valmistaa kestävää pakkausmateriaalia kierrätetystä kuidusta, ja TouchPoint, suomalainen pk-yritys, tuottaa työvaatteita kierrätetyistä tekstiileistä. Nämä yritykset ovat onnistuneet luomaan uutta liiketoimintaa kiertotalouden avulla. 

Ota yhteyttä ja hyödynnä KASVA-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet kiertotalouden edistämiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi! 

Lue lisää hankkeesta: KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI-toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä

Yhteystiedot: 

Mirva Grann, KASVA-hanke projektipäällikkö, Naturpolis, mirva.grann@naturpolis.fi +358 407 165 340
Hanna Tölli, KASVA-hanke projektipäällikkö, Centria hanna.tolli@centria.fi +358 504 325 716