Kuubio
Kiertotalouden tiekartta 2030 mahdollistaa resurssiviisaan tulevaisuuden Kuusamoon

Kiertotalouden tiekartta 2030 mahdollistaa resurssiviisaan tulevaisuuden Kuusamoon

Kiertotalous maksimoi materiaalien ja niiden arvon säilymisen mahdollisimman pitkään. Kaatopaikoista kiertotalouteen siirtymisessä on kyse koko yhteiskuntaa läpileikkaavasta muutoksesta.

Kiertotaloudessa hyödynnetään Kuusamossa ja lähialueilla arvotuotteiden tuotannossa syntyviä sivuvirtoja ja varmistetaan kustannustehokkaita ratkaisuja. Tavoitteena on hyödyntää paikallisia resursseja mahdollisimman tarkkaan, minimoida jätevirtoja ja maksimoida tehokkuutta. Kiertotalouteen siirtyminen on yhteinen pyrkimys, joka edellyttää kaikkien sidosryhmien sitoutumista.

Kuusamon kaupunki on sitoutunut bio- ja kiertotalousalue Kuubion toiminnan kehittämiseen, joka mahdollistaa monipuoliset ja nykyaikaiset toiminnot bio- ja kiertotalousperiaatteiden mukaisesti. Tällä hetkellä alueella on hyvät valmiudet kunnallistekniikan tuomiseksi tonteille eri toimijoiden tarpeisiin ja siellä toimii jo Kuusamon EVOn jätevedenpuhdistamo.

”Kuusamon kiertotalous 2030” -hanke on ollut mukana mahdollistamassa Kuusamon siirtymistä resurssiviisaaseen talouteen. Hankkeessa tuotettiin analyysia alueen materiaalivirroista, niiden arvoketjuista ja potentiaalisista kiertotalouden painopistealuista.

Hankkeessa laadittiin alueelle kiertotalouden tiekartta, jonka kautta kehitetään elinkeinoelämää kiertotalouden, vähähiilisyyden ja resurssiviisauden suuntaan. Tiekarttaa hyödynnetään Kuusamon kaupungin strategian mukaisessa päätöksenteossa ja toimenpiteissä mm. Kuubion alueen kehittämisen yhteydessä. Lisäksi hankkeessa luotiin pohjaa kiertotalouden digitalisaatiolle tulevien vuosien aikana.

Yksi hankkeen piloteista on älykäs jätteiden lajitteluasema. Lajitteluasema hyödyntää digitaalisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja jätehuollon kehittämiseksi. Uudentyyppinen, matalan kynnyksen jätepiste matkailijoille, mökkiläisille ja asukkaille on saanut positiivista huomiota ja hyvää palautetta käyttäjiltä.

Haluamme kehittää Kuusamon jätehuoltoa kiertotalousmallin mukaisesti. Kunnan järjestämä jätehuolto on jätelain mukaan järjestettävä asiakkailta perittävin maksuin, jätehuoltoa ei rahoiteta verovaroilla. Tällä pilotilla pääsemme testaamaan kustannustehokasta digitaalisuutta hyödyntävää lajitteluasemaa. Valitsimme mallin, jossa viidellä eri jätelaadulla pystymme testaamaan miten keskusteluissa ideoitu edistyksellinen lajitteluasema voisi auttaa meitä kehittämään jätehuoltoa”, pohtii kaupungin jätehuollon ja kiertotalouden palveluasiantuntija Marjukka Ronkainen. Kuusamon jäteaseman nykyisistä toiminnoista osa on siirtymässä Kuubion alueelle suunnittelun edetessä.

Tutustu kiertotalouden tiekarttaan: Kuusamon kiertotalouden tiekartta 2030