Kuubio
Koillismaalla katsotaan puun taakse

Koillismaalla katsotaan puun taakse

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy on rakentamassa vahvaa biotalouden ekosysteemiä Koillismaalle yhdessä omistajiensa Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan kanssa.

Matkailustaan tunnettu Koillismaa panostaa tulevaisuuden biotalouden kehittymiseen. Koillismaalla kootaan biotalouden innovaatioekosysteemiä tukemaan alueen teollisuuden ja teollisuusalueiden kehittymistä. Innovaatioekosysteemin tavoitteena on koota biotalouden parissa alueella toimivia sekä alueesta kiinnostuneita yrityksiä ja toimijoita yhdessä koulutusorganisaatioiden sekä tutkimuslaitosten kanssa yhteistyöverkostoon. Muodostuvassa ekosysteemissä yhdistyvät kaikki tarvittavat tahot uusien innovaatioiden kehittämiseen, tutkimiseen, tuotteistamiseen sekä markkinoille saattamiseen

Ekosysteemin fyysisiä muotoja edustavat teollisuusalueet, joista Kuusamoon rakenteilla oleva Kuusamon bioteollisuusalue Kuubio on herättänyt paljon jopa kansainvälistä kiinnostusta. Valtatie 20 varrelle, vain kolmen kilometrin päähän Kuusamon keskustasta rakennetaan kaupungin toimesta kovaa vauhtia perusinfraa valmiiksi yritysten asettumista varten, mutta yrityskohtaiset tarpeet huomioidaan bioteollisuusalueen tonttikohtaisissa ratkaisuissa ja sijoittelussa.

Toivomme laajasti eri yrityksiä mukaan. Mitä aikaisemmin on yhteydessä, sitä paremmin pystyy vaikuttamaan alueen kehittymiseen sekä omaan sijoittumiseen Kuubion alueella sekä ekosysteemissä. Toimiva innovaatioekosysteemi mahdollistaa yritysten toimimisen Kuubiossa synergiassa, jossa tietoa jaetaan ja jossa toisen yrityksen jäte tai sivuvirta on toisen yrityksen raaka-ainetta. Näin materiaaleista kuin niistä syntyvistä sivuvirroista sekä energiasta ja tietotaidosta saadaan kaikki irti”, Naturpolis Oy:n hallinnoiman hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi (HIB) hankkeen projektipäällikkö Ville Happonen sanoo.

Kuusamon kaupunki panostaa Kuubion kehittämiseen vahvasti. Kaupungin lisäksi kehittämistoimenpiteitä rahoittavat EU:n rakennerahastot ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Jos onnistumme, tulokset ovat teknistaloudellisesti monistettavissa ympäri maailmaa. Kyllä 15 000 ihmisen pitäjä voi tuottaa maailmanluokan tuotteita ja olla samalla hiilineutraali”, kaupunginjohtaja Jouko Manninen sanoo.