Kuubio
Puunjalostuksella kasvua Koillismaalle

Puunjalostuksella kasvua Koillismaalle

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä Koillismaan alueen sahatavaran, sivutuotteiden sekä kuitu- ja energiapuun jatkojalostusta paikallisella ja lähialuetasolla merkittävästi.