Kuubio

Hankkeet

Hiiliviisasta kiertotaloutta

Hiiliviisasta kiertotaloutta

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on nostaa Koillismaalla syntyvien sivuvirtojen hyödyntämisastetta sekä samalla parantaa alueen omavaraisuutta. Koillismaan sivuvirrat koostuvat biopohjaisista materiaaleista, mutta myös synteettisistä materiaaleista tai niiden osista kuten kierrätysmuovista, -lasista ja rakennusjätteestä.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Koillismaalla

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Koillismaalla

Hankkeen tavoitteena on luoda tilannekuva alueen toimialojen ilmastonmuutokseen varautumisen tilasta sekä toimialoittain löytää tärkeimmät kehityskohdat ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin sopeutumiseksi sekä mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.
Itäisen Suomen puutuoteklusteri

Itäisen Suomen puutuoteklusteri

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista teollisen puurakentamisen edistämiseksi itäisessä Suomessa yli maakuntarajojen. Alaa kehitetään innovaatioita ja uutta liiketoimintaa aikaansaamalla sekä alan osaamisen tasoa nostamalla.

Kuusamon bio- ja kiertotalouspuiston energiapuuterminaali

Kuusamon bio- ja kiertotalouspuiston energiapuuterminaali

Kuusamon bio- ja kiertotalouspuiston energiapuuterminaali -hanke mahdollistaa kiertotalouden kehittämisen ja sivuvirtojen hyödyntämisen alueella.
Biomassat kiertoon Koillismaalla

Biomassat kiertoon Koillismaalla

Hankkeessa selvitetään monitahoisesti biokaasutuotannon mahdollisuuksia Koillismaalla sekä erilaisten ympäristönhoidollisten biomassojen hyödyntämismahdollisuuksia.
Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi

Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi

Hankkeen kohteena on Kuusamoon suunniteltu biotalouden tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulutusympäristö, ”Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi”.
Portti kansallispuistoon

Portti kansallispuistoon

Luontoaktiviteeteillä ja luonnon virkistyskäytöllä on myönteinen vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä samalla myös huomattavia aluetaloudellisia vaikutuksia.
Kuusamon kiertotalous 2030

Kuusamon kiertotalous 2030

Kiertotalouteen siirtymisessä on kyse kokonaisvaltaisesta ja koko yhteiskunnan läpileikkaavasta muutoksesta. Materiaalit, palvelut ja niitä täydentävät digitaaliset ratkaisut korvaavat yksisuuntaisen resurssien kierron luonnonvaroista kierrätyksen kautta jätteiksi.
Mäntyselän tieyhteys -hanke

Mäntyselän tieyhteys -hanke

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa uusi tie valtatie VT 20:lta Mäntyselän teollisuusalueelle. Tie mahdollistaa Mäntyselän teollisuusalueen käyttöönoton, laajentamisen ja sinne suunniteltujen toimintojen investoinnit.