Kuubio

Mikä Kuubio?

Bioteollisuusalue, joka tarjoaa alustan 
bio- ja kiertotalouden ratkaisuihin.

Kuubio on bioteollisuusalue, joka keskittyy bio- ja kiertotalouden ratkaisuihin. Se tarjoaa alustan, jossa yritykset, tutkijat ja yrittäjät voivat tehdä yhteistyötä, jakaa ideoita ja luoda kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

1

Kuubio on hiiliviisas ja kestävä

Kuubio on hiiliviisas innovaatioekosysteemi, joka luo uusia mahdollisuuksia kestävälle maa- ja metsätaloudelle. Se on sitoutunut luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja hiilidioksidin päästöjen vähentämiseen.

2

Kuubio on synerginen ja omavarainen

Kuubiossa yhden yrityksen sivuvirta tai lopputuote on toisen raaka-aine. Alueella on oma jätevedenpuhdistamo ja sinne suunnitellaan voimalaa, joka saa valmistuttuaan polttoaineensa puhdistamon lietteestä sekä muusta alueelta kerättävästä prosessiin kelpaavasta biojätteestä. Alueelle on suunniteltu lisäksi aurinkopuistoa, joka tuottaa merkittävän osan alueen sähköstä.

3

Kuubio on yhteisöllinen

Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat Kuubion keskeisiä tekijöitä. Kuubio tarjoaa ainutlaatuisen yhteisön, jossa yritykset, tutkijat ja yrittäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa ideoita.

4

Kuubio mahdollistaa kasvun

Uudet ideat ja innovaatiot pääsevät Kuubiossa kukoistamaan. Kuubio tarjoaa mahdollisuuden yrityksille kasvaa ja kehittyä sekä uusia mahdollisuuksia yrityksille, jotka haluavat olla osa biotalouden tulevaisuutta.

5

Kuubio on Kuusamossa

Kuubion sijainti Kuusamossa, alueella, joka on tunnettu luonnonvarojensa monipuolisuudesta ja metsätalouden merkityksestä. Lisäksi Kuubion infrastruktuuri mahdollistaa monenlaiset toiminnot ja palvelut.

Tavoitteena
jätteetön kaupunki

Jätteetön kaupunki mahdollistaa alueen yritysten välinen synergia. Synergialla päästään siihen, että yhden yrityksen sivuvirta tai lopputuote on toisen raaka-aine. Kuubio-bioteollisuusalueelle valmistui marraskuussa 2021 jätevedenpuhdistamo, joka avaa biotalouden toimijoille lukuisia synergiamahdollisuuksia. Alueen toiminnan seurauksena Kuusamon alueen jätteen määrä vähenee merkittävästi ja biopohjaisten tuotteiden jalostusaste nousee.

Kuubio-bioteollisuusalue nivoutuu mainiosti yhteen Kuusamon luontoarvoja kunnioittavan kaupunkistrategian kanssa. Kuusamon strategiassa luonnonvarojen kestävällä hyödyntämisellä ja biotalouden edistämisellä on iso rooli. Kuusamon kaupunkistrategiassa todetaan muun muassa, että ”sopusointu ja yhteiselo luonnon kanssa on pohja Kuusamon kestävälle kasvulle” ja ”Kuusamo toivottaa tervetulleiksi yritykset, jotka kantavat vastuunsa luonnosta.”

Miksi Kuubio?

Kuusamossa tavoitellaan 200 miljoonan euron investointeja kestäviin elinkeinoihin vuosina 2021–2025. Kuubio-bioteollisuusalue on yksi kaupungin tärkeimmistä investointikohteista.

Bioteollisuusalue takaa elinkeinojen kehittymisen, jo rakentamisvaiheessa syntyy satoja työpaikkoja. Kun kaikki suunnitellut toiminnot ovat käynnissä, Kuusamoon syntyy vähintään 150 uutta työpaikkaa. Työvoimatarve ei tyydyty paikallisesti, joten alueen vetovoima kasvaa. Kun ihmisiä muuttaa alueelle, piristää se palveluiden kysynnän kasvun myötä koko Kuusamoa.

Tutustu alueeseen

Kuubio-bioteollisuusalueelle kaavaillaan laajaa yritysjoukkoa, joka tukee jalostusasteen noston tavoitetta. Suunniteltu yritys- ja toimialavalikoima perustuu kattavaan haastattelumateriaaliin sekä taustaselvitykseen muun muassa Koillismaan alueen biomateriaalivaroista. Alueella on jo jätevedenpuhdistamo.

Suunnitelman mukaan bioteollisuusalueelle on tulossa muun muassa saha ja sen ympärille muuta puupohjaista korkean jalostusasteen teollisuutta, eläinruokatehdas, biohiilen valmistuslaitos, betonimurskeen vastaanotto, aurinkopuisto, pelletti- ja brikettitehdas sekä lukuisia puunjalostuslaitoksia. Näiden lisäksi alueelle on tulossa kiertotalouskeskus, sahalaitos sekä biokaasuvoimala. Voimala saa valmistuttuaan polttoaineensa jätevedenpuhdistamon lietteestä sekä muusta alueelta kerättävästä prosessiin kelpaavasta biojätteestä.

Bioteollisuusalueen uudet tieyhteydet valmistuvat syksyn 2023 aikana. Kunnallistekniikka on valmiina alueen keskellä vedenpuhdistamon yhteydessä, josta sitä on helppo jakaa eri toimijoiden tarpeiden mukaan.

Sijainti kartalla
Jari Karsikko

Jari Karsikko

Kehitysjohtaja
Kuusamon kaupunki
040 860 8394
jari.karsikko@kuusamo.fi

Kaikki yhteystiedot